نظرسنجی

نظرسنجی

اگر تاکنون از محصولات نیووان استفاده نموده ایـد و یا مصرف کننـده مداوم محصولات نیـووان هستیـد، لطفا با تکمیـل و ارسال فرم زیر، ما را در هرچه بالاتر بردن کیفیت محصولات یاری نمایید. مدیران نیووان همواره نظر مصرف کنندگان را ارج نهاده و از آن، جهت بالاتر بردن کیفیت محصولات استفاده نموده اند.

از زمانی که صرف می کنید متشکریم و برای توجهتان به کیفیت محصولات به خود می بالیم.